آسیاب از ریخته گری 20 میلی متر 100 میلی متر استفاده می کند